15.07.2021: Vi er startet igen efter sommerferien. Vi nyder det gode vejr og byder langsomt vedkommen til den kommende nye 1. klasse.

Pga. Corona smitten er vi stadigvæk inddelt i forskellige kohorter.